Contact adhesive EDPM

€45,54
🚚 Binnen 4 werkdagen bezorgd

Liter
Description


Glue consumption:

The adhesive must be applied evenly to the foil and the substrate.
Consumption of EPDM contact adhesive: 2.5 liters = 6.25 m2
Consumption of EPDM contact adhesive: 5.0 liters = 12.5 m2


 • Check the adhesions by gluing a small piece of foil to the substrate.
 • Some surfaces are uneven and porous and will lead to a higher consumption, while non-porous surfaces will require lower consumption.
 • After gluing, an open time must be observed, with the aim of allowing the solvents to evaporate. The correct time of gluing can be determined by pressing firmly with a finger on the adhesive layer. The glue should still stick slightly, but should no longer adhere to the finger.
 • Subsequently, the two glued surfaces must be brought against each other while avoiding air entry instantly in the correct position. The adhesive force is such that it cannot be moved afterwards.
 • Then roll firmly cq. press to establish a good connection.
 • The maximum allowed open time for contact bonding is approximately 1 hour.
 • The product should be processed under dry weather conditions and at a minimum of +5 degrees
Gebruiksaanwijzing
 • Controleer de hechtingen door een klein stukje folie te verlijmen op de ondergrond.
 • Sommige ondergronden zijn oneffen en poreus en zullen leiden tot een hoger verbruik terwijl niet poreuze ondergronden lagere verbruiken zullen vereisen.
 • Na het aanlijmen dient een open tijd in acht te worden genomen, met als doel het oplosmiddelen gelegenheid te geven te verdampen. Het juiste tijdstip van verlijming is te bepalen door stevig met een vinger op de lijmlaag te drukken. De lijm dient dan nog enigzins te kleven, maar niet meer aan de vinger te hechten.
 • Vervolgens dienen de beide beide gelijmde vlakken, onder vermijding van luchtinslag, tegen elkaar gebracht te worden en wel onmiddelijk in de juiste stand. De hechtkracht is namelijk van dien aard, dat verschuiving naderhand niet meer mogelijk is.
 • Hierna stevig aanrollen cq. aandrukken om een goede verbinding tot stand te brengen.
 • De maximale toegestane open tijd bedraagt bij contactverlijming circa 1 uur.
 • Het product diend onder droge weersomstandigheden en bij minimaal +5 graden te worden verwerkt
Verzending

Bestellingen die op werkdagen voor 21:30 uur worden geplaatstworden binnen drie werkdag geleverd. Ook op zaterdag. Bestelt u in het weekend? Dan ontvangt u uw bestelling op maandag. Met uitzondering op maatwerk artikelen,

Klantenservice

Wij staan altijd klaar om uw vraag te beantwoorden. Neem contact met ons op via het contactformulier